Tag: دکتر رضائی نکا

دیدگاه سیاسی

Loading

دکتر رضا رضائی بهشهر مجلس

☫ بسم الله الرحمن الرحیم ☫

سلام

نگاه سیاسی اینجانب فرادولتی و اقتدارگرایی است و بیشتر به اقتدار نهادهای حاکمیتی و ثبات در ساختارها اعتقاد دارم چون به نظر من مدیریت کشور و معیشت مردم نباید تحت تاثیر بازی و رقابت احزاب و جناح های سیاسی قرار بگیرند

ادامه نوشته

طرح اوقات فراغت جوانان

Loading

☫ بسم الله الرحمن الرحیم ☫

سلام

 

شهر بهشهر نکا گلوگاه از نظر گردشگری یکی از زیباترین شهرهای شمال کشور هستند اما متاسفانه هنوز از جهت وقت گذرانی جوانان و گردشگران توسعه نیافته است

ادامه نوشته

دکتر رضا رضائی

Loading

☫ بسم الله الرحمن الرحیم ☫

سلام

دکتر رضا رضائی حوزه انتخابیه نکا بهشهر گلوگاه زاغمرز رستمکلا

نامزد دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران

اینجانب از اعتماد نظام جمهوری اسلامی ایران و شورای نگهبان به خودم جهت تایید صلاحیت و دادن فرصتی برای خدمت و ارائه و معرفی برنامه های خودم بسیارخرسند و سپاسگذارم امیدوارم شایستگی این اعتماد را داشته یاشم.